MAREC 2019:  Podľa hodnotenia TREND TOP Reštaurácie a hotely 2019 sa Hotel Zochova chata **** opäť umiestnil v TOP 10 všetkých hotelov celého Slovenska s bodovým skóre 18 bodov z 20. 
 
Projekt TREND TOP Reštaurácie a hotely má 15-ročnú históriu a ide o jediný koncept na Slovensku, kde hodnotia zároveň stravovacie aj ubytovacie zariadenia po celej krajine nezávislí hodnotitelia. Hodnotiace návštevy sa robia vždy od mája do februára ďalšieho roku formou mystery shoppingu. Vyvrcholia vždy slávnostným vyhlásením výsledkov na konferencii TREND Horeca Manažment, ktorá sa koná vždy v marci. Články z hodnotení uverejňuje celý rok portál www.restauracie.etrend.sk.

MAREC 2018:  Podľa hodnotenia TREND TOP Reštaurácie a hotely 2018 sa Hotel Zochova chata **** umiestnil v TOP 10 všetkých hotelov celého Slovenska s bodovým skóre 18 bodov z 20.

MAREC 2017:  Podľa hodnotenia TREND TOP Reštaurácie a hotely 2017 Hotel Zochova chata ****  obhájil 1. miesto v kategórii 4* hotelov celého Slovenska 1.miesto v kategórii všetkých hotelov Bratislavského kraja /rovnaký počet bodov dostal iba 5* hotel Grand Hotel River Park/.  Je tak na 3.mieste medzi všetkými hotelmi na Slovensku s bodovým skóre 18 bodov z 20.  

MÁJ 2016:  Generálna riaditeľka Zuzana Zadňančinová bola zaradená aj medzi 10 najlepších hotelierov za rok 2015.  Súťaž Hotelier roka je dlhodobým projektom Zväzu hotelov a reštaurácií. Do súťaže o titul Hotelier roka je zapojený každý zástupca členského ubytovacieho zariadenia, ktorý sa zapojí do zberu ekonomických údajov za riadené zariadenie za bežný rok a ktoré korešpondujú so schválenými kritériami súťaže. Z predložených ekonomických údajov hodnotiaca komisia vyhodnotí stanovené kritériá pridelením bodov a zostaví rebríček úspešných súťažiacich. Účastníkovi súťaže, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov, potom udelí prezident ZHR SR titul Hotelier roka

MAREC 2016:  Podľa hodnotenia TREND TOP Reštaurácie a hotely 2016 Hotel Zochova chata ****  obsadil 1. miesto v kategórii 4* hotelov celého Slovenska 1.miesto v kategórii všetkých hotelov Bratislavského kraja /rovnaký počet bodov dostal iba 5* hotel Grand Hotel River Park/.  Je tak na 3.mieste medzi všetkými hotelmi na Slovensku s bodovým skóre 18 bodov z 20. Šéfkuchár hotela Peter Rupčík bol zaradený medzi 20 TREND Top šéfkuchárov 2016. 
Výsledky boli ohlásené 9.3.2016  na TREND konferencii HORECA manažment 2016. Podniky navštevovali hodnotitelia TREND-u a tak ako po minulé roky sa hodnotilo formou mystery shoppingu, teda anonymných návštev. Celkom hodnotili vyše 200 reštaurácií a hotelov. 

Ďalšie úspechy:

MÁJ 2016:  Hotel  získal ocenenie Certifikát výnimočnosti od TripAdvisor®. Už piaty rok toto ocenenie udeľované iba zariadeniam, ktoré majú na webe TripAdvisor dlhodobo skvelé recenzie od cestovateľov. K výberu zariadení, ktoré dostanú Certifikát výnimočnosti, spoločnosť TripAdvisor používa vlastný algoritmus, ktorý zohľadňuje kvalitu, počet a aktuálnosť recenzií a názorov vložených cestovateľmi na web TripAdvisor počas 12 mesiacov a ďalej tiež dobu, po ktorú má podnik zriadený profil a poradie podľa indexu obľúbenosti na webe. Certifikát môžu získať podniky, ktorých celkové hodnotenie s bublinkami na webe TripAdvisor dosahuje aspoň štyri z piatich bubliniek, ktoré majú minimálny stanovený počet recenzií a ktoré majú na webe TripAdvisor zriadený profil po dobu aspoň 12 mesiacov.

Ďakujeme všetkým za doterajšiu priazeň a tešíme sa na Vašu návštevu.